Rohrdommel

Champ Pittet,Yverdon,Schweiz

Rohrdommel